Právo byť oznámené

Pokiaľ došlo k porušeniu dát, ktoré ohrozuje jednotlivca osobné údaje, jednotlivec má právo byť informovaný do 72 hodín od prvého mať stať sa dozvie o porušení.


späť