Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /home/html/aviatorshop.eu/public_html/modules/deleteconnections/deleteconnections.php on line 2
AviatorShop.eu

Právo byť oznámené

Pokiaľ došlo k porušeniu dát, ktoré ohrozuje jednotlivca osobné údaje, jednotlivec má právo byť informovaný do 72 hodín od prvého mať stať sa dozvie o porušení.


späť