Warning: set_time_limit() has been disabled for security reasons in /home/html/aviatorshop.eu/public_html/modules/deleteconnections/deleteconnections.php on line 2
AviatorShop.eu

Právo na objekte

To zahŕňa právo jednotlivcov k zastaveniu spracovanie jeho osobných údajov pre priamy marketing. Neexistujú žiadne výnimky z tohto pravidla, a akékoľvek spracovanie musí zastaviť, akonáhle dostane žiadosť. Okrem toho má byť toto právo jasne jednotlivcom na samom začiatku každej komunikácie.


späť